!-- Google tag (gtag.js) -->

IFS PAST PRESIDENT & GENERAL SECRETARIES

IFS PAST PRESIDENT & GENERAL SECRETARIES

Year President Year SECRETARY GENERAL
2005-2008 Dr Mangla Telang 2005-2008 Dr Kuldeep Jain
2008-2009 Dr Abha Majumdar 2008-2009 Dr R.K.Sharma
2009-2010 Dr Abha Majumdar 2009-2010 Dr Sohani Verma
2010-2011 Dr Nalini Mahajan 2010-2011 Dr Sohani Verma
2011-2012 Dr Kuldeep Jain 2011-2012 Dr Sohani Verma
2012-2014 Dr Kuldeep Jain 2012-2014 Dr Gouri Devi
2014-2016 Dr Sonia Malik 2014-2016 Dr Sudha Prasad
2016-2018 Dr Sohani Verma 2016-2018 Dr K.D.Nayar
2018-2020 Dr. M. Gouri Devi 2018-2020 Dr. Pankaj Talwar
2020-2022 Dr. Sudha Prasad 2020-2022 Dr. Neena Malhotra
2022-2024 Dr. K D Nayar 2022-2024 Dr. Surveen Ghumman